Všetky produkty máme na sklade!

Psychedelické drogy: druhy, účinky a riziká

Najdôležitejšie informácie, ktoré treba vedieť o psychedelických drogách

 • Psychedelické drogy môžu spôsobovať halucinácie a môžu mať ďalšie nebezpečné účinky.
 • Niektoré psychedeliká sa skúmajú z hľadiska ich terapeutického potenciálu, ale výskumy sú v počiatočnom štádiu a tieto látky ešte nie sú legálne dostupné mimo obmedzeného, experimentálneho prostredia.
 • V júni 2023 vydal Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) návrh usmernenia, ktoré má výskumníkom pomôcť pri navrhovaní bezpečných štúdií, ktoré prinesú interpretovateľné výsledky na podporu budúceho skúmania a používania psychedelík.

Psychedelické drogy sú skupinou látok, ktoré menia alebo posilňujú zmyslové vnímanie, myšlienkové procesy a hladinu energie. Tieto látky sú známe aj ako halucinogénne drogy alebo jednoducho halucinogény. Vyskytujú sa v rôznych formách, od chemických látok, ako je LSD, až po rastliny, ako je peyotl.
Tento článok sa zaoberá psychedelickými látkami, ich históriou a rôznymi druhmi. Venuje sa aj ich terapeutickému potenciálu a možným rizikám.

História užívania psychedelík

Halucinogény sa v mnohých kultúrach používali po stáročia a niektoré sa stále používajú pri náboženských obradoch na prežívanie duchovných alebo zvýšených stavov vedomia.

V 60. rokoch 20. storočia sa halucinogény používali v psychoterapii, ale až donedávna sa to zastavilo, najmä z politických dôvodov. Psychologický výskum odvtedy oživil používanie psychedelík v experimentálnych psychologických terapiách.

Psychedeliká sa v psychológii a psychiatrii pomaly znovu objavujú ako účinná liečba úzkosti, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) a iných ochorení. Regulovaná liečba je však v súčasnosti experimentálna a pre mnohých ľudí nedostupná.

Hoci sa psychedelická terapia ukazuje ako sľubná pri liečbe mnohých duševných porúch, je dôležité poznamenať, že tento výskum je stále v počiatočnom štádiu. Psychedeliká nie sú dostupné na terapeutické účely mimo obmedzených výskumných prostredí.

Ak chcete liečiť príznaky duševného ochorenia, určite sa poraďte so svojím lekárom o iných možnostiach liečby, ktoré môžu pomôcť, ako je terapia, predpísané lieky a meditácia.

Typy psychedelických drog

Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejšie používaných psychedelických látok.

LSD

Dietylamid kyseliny lysergovej (LSD) je chemicky syntetizovaný halucinogén, ktorý bol odvodený z námeľa, druhu huby rastúcej na zrne raže. LSD, známe aj pod jednoduchým názvom kyselina (acid), sa v 60. rokoch 20. storočia hojne používalo, kým nebolo postavené mimo zákon. Používanie LSD pokračovalo napriek tomu, že sa jedná o kontrolovanú látku.

Dimetyltryptamín (DMT)

Dimetyltryptamín (DMT) je prirodzene sa vyskytujúce psychedelikum rastlinného pôvodu, ktoré sa nachádza v kôre a orechoch niektorých stromov zo Strednej a Južnej Ameriky. Účinky DMT sú oveľa kratšie ako účinky iných psychedelík, zvyčajne trvajú len hodinu.

Meskalín

Meskalín je prirodzene sa vyskytujúca psychedelická látka, ktorá sa nachádza v niektorých druhoch kaktusov, z ktorých najznámejší je kaktus peyotl. Účinky meskalínu sú podobné účinkom LSD.

Hoci je peyotl droga zaradená do zoznamu I, a preto je nezákonná, táto klasifikácia medzi kontrolovanej látky sa nevzťahuje na jeho používanie pri náboženských obradoch pôvodných obyvateľov Ameriky.

Každá osoba, ktorá vyrába alebo distribuuje peyotl pre indiánsku cirkev, však musí získať ročnú registráciu a dodržiavať všetky ostatné požiadavky zákona.

Ololiuqui

Ololiuqui je prirodzene sa vyskytujúce psychedelikum, ktoré sa nachádza v semenách kvetu skorocelu, ktorý rastie v Strednej a Južnej Amerike. Podobne ako meskalín, aj ololiuqui má dlhú históriu používania pri duchovných rituáloch medzi domorodými skupinami, kde rastlina rastie, ale na rozdiel od meskalínu nie je v USA kontrolovanou látkou.

Psilocybín

Psilocybín je psychedelická látka, ktorá sa nachádza v niektorých hubách, niekedy označovaných ako magické huby. Halucinogénnych húb je veľa a ich právny štatút je trochu nejednoznačný, pretože ich možno nájsť voľne rastúce v mnohých častiach sveta.

Huby predstavujú obzvlášť veľké riziko vzhľadom na toxicitu niektorých druhov, ktorá môže byť smrteľná.

Extáza

Extázu alebo MDMA je ťažšie zaradiť medzi psychedeliká, pretože halucinogénne účinky sú menej výrazné a náladu zlepšujúce a povzbudzujúce účinky sú výraznejšie ako u niektorých iných psychedelík. Extáza však môže vyvolávať halucinácie a bludy.
Extáza sa spája aj so zvýšeným rizikom zdravotných problémov vyplývajúcich z prehriatia, dehydratácie a intoxikácie vodou.

Účinky psychedelických drog

Účinky psychedelických drog sa líšia podľa konkrétneho človeka. Na to, ako psychedeliká na danú osobu pôsobia, vplývajú faktory, ako je dávkovanie, prostredie a osobnosť.

Účinky psychedelických drog môžu byť nasledovné:

 • Zmenené vnímanie času
 • Ťažkosti s jasnou komunikáciou s ostatnými
 • Halucinácie, ako sú pocity, počutie zvukov a/alebo videnie nereálnych obrazov
 • Zvýšené vedomie alebo porozumenie
 • Zvýšená energia
 • Nedostatok schopnosti racionálne myslieť
 • Zmiešané zmyslové zážitky (napr. videnie zvukov)
 • Nevoľnosť
 • Duchovné zážitky
 • Živé zmyslové zážitky

Krátkodobé účinky LSD, peyotlu a DMT môžu zahŕňať zvýšenie srdcovej frekvencie. LSD a peyotl môžu tiež spôsobiť zvýšenie telesnej teploty. Okrem toho môže LSD spôsobiť aj závraty, ospalosť, zvýšenie krvného tlaku, stratu chuti do jedla, sucho v ústach, potenie, otupenosť, slabosť, tras a impulzívne správanie.

Psilocybín môže vyvolať pocity uvoľnenia alebo sebareflexie, no dokáže vyvolať aj nervozitu a paranoju, dokonca pocity paniky.

Medzi účinky peyotlu patria nekoordinované pohyby, nadmerné potenie a sčervenanie. DMT môže spôsobiť rozrušenie a skreslenie telesného a priestorového vnímania.

Účinky ololiuqui sú podobné účinkom LSD, ale táto droga môže spôsobiť aj nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy, vysoký krvný tlak a ospalosť.

Tolerancia a závislosť

Psychedeliká sa nezdajú byť návykové. Závislosť je definovaná ako chronické užívanie látky napriek negatívnym dôsledkom.

Niektoré halucinogénne drogy však môžu viesť k tolerancii a niektorí ľudia uvádzajú, že po ukončení užívania týchto látok pociťujú abstinenčné účinky.

Užívanie LSD môže spôsobiť toleranciu, čo znamená, že ľudia potrebujú viac látky na dosiahnutie rovnakých účinkov. To môže byť riskantné kvôli nepredvídateľným účinkom, ktorými táto droga dokáže disponovať.

Môže sa vyskytnúť aj vzájomná tolerancia na iné látky. Rozvoj tolerancie na LSD znamená, že ľudia budú mať zníženú reakciu na niektoré látky vrátane meskalínu a psilocybínu.
Ak vy alebo váš blízky bojujete s užívaním látok alebo závislosťou, obráťte sa na Národnú linku pomoci pre zneužívanie psychoaktívnych látok a duševné zdravie, kde získate informácie o podporných a liečebných zariadeniach vo vašom okolí.