Všetky produkty máme na sklade!

Čo je kanabigerol (CBG)?

Kanabigerol (CBG) je druh kanabinoidu, ktorý sa získava z rastliny konopí. Často je považovaný za matku všetkých kanabinoidov. Dôvodom je fakt, že ostatné kanabinoidy sú derivátmi kyseliny kanabigerolovej (angl. CBGA), kyselinovej formy CBG.

Medzi ostatné, bežnejšie kanabinoidy získavané z rastlín konopí, patrí kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC).

V rastlinách konopí sa CBG vyskytuje v menších množstvách v porovnaní s ostatnými kanabinoidmi. Väčšina odrôd rastlín obsahuje iba 1 % CBG, pričom obsah CBD je od 20 do 25 % a obsah THC je od 25 do 30 %.

Preto sa produkty získané z kanabinoidu dajú ťažšie nájsť a sú často drahé. Napriek tomu však popularita CBG rastie v dôsledku množstva potenciálnych výhod, ktoré tento kanabinoid ponúka.

Výroba CBG

CBG sa získava z mladých rastlín konopí, pretože obsahujú vyššie množstvo CBG ako plne rozvinuté rastliny.

V porovnaní s ostatnými majú niektoré odrody konopí, ako White CBG, Super Glue CBG a Jack Frost CBG vyšší obsah CBG. Tieto odrody sú špeciálne pestované tak, aby produkovali väčšie množstvá CBG.

CBD a THC sa vyvíjajú z CBGA, kyslej formy CBG. Z tohto dôvodu majú mladé rastliny vyššie koncentrácie CBG.

V plne vyvinutých rastlinách s vyššou koncentráciou THC a CBD nájdete veľmi nízke koncentrácie CBG. Dôvodom je, že väčšina CBG sa už zmenila na CBD a THC, keďže rastlina už dospela. 

Vzhľadom na ťažkosti so získavaním CBG pestovatelia konope experimentujú s krížením a genetickou manipuláciou s cieľom pomôcť rastlinám konopí produkovať viac CBG.

Ako CBG funguje

CBG sa spracováva v endokanabinoidnom systéme ľudského tela. Endokanabinoidný systém sa skladá z molekúl a receptorov, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie nášho tela v optimálnom stave bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás. 

V našom organizme CBG napodobňuje endokanabinoidy, ktoré naše telo produkuje prirodzene.

Kanabinoidné receptory v organizme

Naše telo obsahuje 2 typy receptorov – CB1 a CB2. Receptory CB1 sa nachádzajú v nervovom systéme a mozgu, zatiaľ čo CB2 receptory sú umiestnené v imunitnom systéme a v iných častiach ľudského tela.

CBG funguje tak, že sa viaže na oba receptory, kde posilňuje funkciu anandamidu, neurotransmiteru, ktorý zohráva úlohu pri zvyšovaní pôžitku a motivácie, regulácii chuti do jedla a spánku a zmierňovaní bolesti. Na rozdiel od THC, CBG nemá psychotropné účinky, takže vám neprivodí stav opojenia.

Pomáha CBD olej zmierniť úzkosti?

Potenciálne výhody

Rovnako ako CBD, aj CBG sa používa na zmierňovanie bolesti bez omamných účinkov kanabinoidov ako THC. 

Výskum ukazuje, že CBG môže mať tiež terapeutické účinky na ľudský organizmus. Napriek tomu je táto oblasť stále málo preskúmaná a je potrebné venovať jej viac pozornosti.

Niektoré sľubné výsledky výskumov na zvieratách ukazujú, že CBG môže byť naozaj prospešný vďaka svojim terapeutickým účinkom pri ochoreniach uvedených nižšie. 

Zápalové ochorenie tráviaceho traktu (IBD)

Zápalové ochorenie tráviaceho traktu je ochorenie, ktoré spôsobuje chronický zápal ktorejkoľvek časti tráviacej trubice alebo len hrubého čreva. Postihuje milióny ľudí po celom svete a nedá sa liečiť.

Experimentálny výskum na zvieratách z roku 2013 preukázal pozitívne účinky CBG na zápalové ochorenie tráviaceho traktu.

Tím výskumníkov umelo vyvolal zápaly podobné IBD v hrubom čreve myší. Následne im podali CBG a zistili, že CBG znižuje zápal a produkuje oxid dusnatý. V črevách tiež znížil tvorbu kyslíkových radikálov (angl. ROS). Výskumníci dospeli k záveru, že pri klinických experimentoch u pacientov so zápalovým ochorením tráviaceho traktu je vhodné uvažovať o aplikácii CBG.

Zelený zákal

Vo výskume vykonanom na zvieratách sa zistilo, že CBG má potenciálnu schopnosť liečiť zelený zákal.

Výskumníci podali CBG mačkám so zeleným zákalom a všimli si, že sa im zredukoval očný tlak a zvýšila sa produkcia komorového moku, teda tekutiny, ktorú  vytvára oko na udržanie správneho očného tlaku a zabezpečenie výživy oka.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je ochorenie, ktoré spôsobuje degeneráciu nervových buniek v mozgu. V štúdii z roku 2015 výskumníci skúmali neuroprotektívny potenciál CBG a ďalších kanabinoidov u myší, ktoré mali experimentálnu formu Huntingtonovej choroby.

Zistilo sa, že CBG pôsobí neuroprotektívne, ochraňuje nervové bunky mozgu pred poškodením. Zlepšuje tiež motorické deficity a ochraňuje striatálne neuróny pred toxicitou 3-nitropropiónovej kyseliny.

Antibakteriálne vlastnosti

V štúdii z roku 2020, ktorá sa zaoberala antibiotickým potenciálom konopí sa zistilo, že CBG má antibakteriálne vlastnosti. Obzvlášť proti kmeňom Staphylococcus aureus (MRSA), ktorý je rezistentný proti meticilínu. Ide o baktériu, ktorá spôsobuje stafylokokové infekcie a je rezistentná proti liekom.

Boj proti rakovinovým bunkám 

V roku 2014 výskumníci vypracovali štúdiu, v ktorej skúmali vplyvy CBG na potkany s rakovinou hrubého čreva. Zistili, že CBG ukázalo sľubné výsledky pri blokovaní receptorov, ktoré zapríčiňujú rast rakovinových buniek a zároveň brzdí rast buniek karcinómu hrubého čreva.

Navrhujú preto paralelné používanie CBG pri liečbe a prevencii rakoviny hrubého čreva.

Ako používať CBG

Najbežnejším spotrebiteľským produktom obsahujúcim CBG je olej. Jeho priaznivé účinky získate použitím čistého oleja s CBG. Tieto oleje sú však ťažko dostupné a bývajú drahé.

Pozitívnou správou je, že niektoré z dobrých vlastností CBG získate aj po použití širokospektrálnych olejov s CBD. Tieto širokospektrálne oleje s CBD obsahujú všetky kanabinoidy z rastliny kanabisu vrátane CBG, neobsahujú však THC. 

Sprievodným javom spoločného používania  kanabinoidov je možné vzájomné zvýšenie efektívnosti ich účinkov. V angličtine sa používa termín entourage effect, čo znamená, že jedna zložka spolu s ostatnými dosiahne lepší účinok.

CBG a CBD

CBG sa často prirovnáva k CBD, pretože sú si veľmi podobné a oba pôsobia na endokanabinoidný systém.

Ani jeden z nich nie je psychoaktívny, preto nezmení stav vášho vedomia tak ako THC. 

Ak skonzumujete rastlinu kanabisu, môžu dokonca znížiť psychotropný účinok THC. Jedným z najmarkantnejších rozdielov medzi CBD a CBG je množstvo, ktoré sa vo väčšine rastlín nachádza. Väčšina z nich obsahuje iba 1 % CBG, ale až do 25 % CBD. Spôsob, akým CBG reaguje s našim endokanabinoidným systémom sa od CBD líši. CBG sa viaže priamo na receptory CB1 a CB2 a môže byť účinnejší v odovzdávaní svojich prospešných vlastností nášmu systému.

Zriedkavý výskyt CBG

Pre náročnosť získavania je CBG zriedkavým produktom. Jeho výroba je oveľa náročnejšia ako produkcia iných kanabinoidov, ako je THC a CBD. Keďže CBG má veľa spoločného s CBD, výrobcovia sa radšej prikláňajú k produkcii CBD.

Produkty z CBG sú veľmi drahé, napriek tomu má CBG veľa potenciálnych benefitov. V súvislosti s tým sa uskutočňujú mnohé výskumy na zjednodušenie produkcie a zvýšenie dostupnosti tohto nádejného kanabinoidu.