Všetky produkty máme na sklade!

Ako dlho sa dá používať voda so živinami?

Používate pri pestovaní konope živiny? Ak áno, možno vás zaujíma, ako dlho vydrží živný roztok, kým sa potom pokazí. Môže stará voda so živinami konopným rastlinám uškodiť?

Výroba vody so živinami môže byť časovo náročná. Preto si ju budete chcieť vyrobiť v množstve, ktoré vydrží čo najdlhšie. Ako dlho možno živný roztok skladovať a kedy je už potrebné ho vyhodiť?

Na dobu spotreby roztoku so živinami vplýva niekoľko faktorov. To, kedy budete musieť vyrobiť ďalšiu dávku, závisí okrem iného aj od týchto faktorov:

 • Vydrží dlho v uzavretej nádobe bez prístupu vzduchu – živný roztok je najlepšie skladovať v nádobe, ktorá je naplnená až po vrch (čo najmenej vzduchu) s pevne nasadeným uzáverom.
 • Kaziť sa začne až po otvorení (prístup vzduchu) – keď spotrebujete časť vody, do nádoby sa dostane vzduch, aj keď ju pevne uzavriete. Toto uzavreté prostredie so vzduchom a živným roztokom spoločne vytvára dokonalý domov pre mikroorganizmy, ktoré spôsobujú, že sa roztok začne kaziť.
 • Živiny na báze minerálov vydržia dlhšie – organické živiny majú tendenciu kaziť sa rýchlejšie ako živiny na báze minerálov, ale všetky živné vody sa pokazia hneď ako sa vytvorí nesprávne prostredie (mikroorganizmy priamo milujú živné roztoky).

Ak je nádoba naplnená až po okraj a pevne uzavretá, voda so živinami sa správa podobne ako trvanlivé mlieko. Zostane čerstvé dlhý čas, kým nádobu neotvoríte. Ale rovnako ako pri mlieku, po otvorení môžete okamžite začat odpočítavať čas, kým sa pokazí. Pokiaľ voda so živinami, ako aj mlieko, zapácha alebo vyzerá inak, je pokazená a to bez ohľadu na dátum spotreby alebo dĺžku skladovania.

Konečným sudcom jeho stavu však budú váš nos a oči. Ak živný roztok vyzerá zvláštne alebo neprešiel čuchovým testom, je čas vyrobiť si nový. Vačim konopným rastlinám by sa určite nepáčilo zalievanie pokazenou vodou.

Ako predĺžiť životnosť roztoku so živinami na maximum?

Príprava živného roztoku môže byť časovo náročné,  no výroba litra však trvá rovnako dlho ako výroba piatich litrov. To znamená, že výrobou väčšieho množstva môžete ušetriť čas a vaše rastliny potom zalievať podľa potreby. V tejto časti sa dozviete, ako dosiahnuť, aby vám voda so živinami vydržala čo najdlhšie a nemuseli ste ju vyrábať príliš často.

1.) Zatvorená alebo otvorená fľaša?

Na prvý pohľad na tom možno až tak nezáleží, no viečko fľaše na živiny má pri skladovaní roztoku so živinami skutočne veľký význam. Tu je návod, čo robiť, aby ste dokázali maximálne predĺžiť dobu skladovania.

- Keď je nádoba plná (alebo takmer plná), pevne zaskrutkujte veko, aby sa do nej nedostal vzduch. Plná nádoba živného roztoku s pevne nasadeným vekom uchovávaná na chladnom a tmavom mieste vydrží dlho, často aj niekoľko týždňov.

- Keď je živného roztoku málo, nechajte viečko odskrutkované. Ak by ste ho v tejto fáze používania roztoku nechali zatvorené, v nádobe by zadržalo príliš veľa vzduchu. Poloprázdna fľaša s roztokom vydrží dlhšie, ak ostane pootvorená. Ak je živný roztok zatvorený v nádobe s veľkým množstvom vzduchu, vytvára aeróbne prostredie, ktoré podporuje rast mikroorganizmov. Po otvorení uzáveru takejto fľaše budete okamžite cítiť nepríjemný zápach.

Úplne plná nádoba vody so živinami s pevne nasadeným uzáverom (a skladovaná podľa našich pokynov) vydrží naozaj dlho. Hneď ako je živného roztoku málo, uzáver zachytáva vo vnútri príliš veľa vzduchu, preto by mal byť odskrutkovaný, aby sa voda vnútri nepokazila a nezačala zapáchať.

2.) Chladné miesto

Roztoku so živinami sa páči v chlade. Keď ho budete skladovať v teplote do 20 °C, vydrží dlhšie. Mikroorganizmom, ktoré roztok časom znehodnocujú, sa darí lepšie pri vyšších teplotách. No dávajte pozor a roztok nenechajte zamrznúť.

3.) Tma

Niektoré organizmy, ktoré sa v živnom roztoku môžu rozmnožiť, sú miniatúrne rastliny a na získanie životnej energie potrebujú svetlo. Keď udržíte fľašku s roztokom v tme, zabránite im množiť sa, čím predĺžite použiteľnosť živného roztoku. Úplne postačí, ak fľašu prekryjete kusom látky, ktorá zabráni prístupu priameho svetla k roztoku.

4.) Používajte minerálne živiny (teda nie organické)

Zložka je organická, ak pochádza zo živej bytosti, teda živočícha, rastliny alebo huby. Organické živiny sú dobré, no je pravdepodobné, že budú kolonizované rôznymi baktériami, plesňami a inými mikroorganizmami, ktoré si nesú zo svojho prirodzeného prostredia. Preto majú tendenciu rýchlejšie sa kaziť. Tieto prirodzené kontaminanty sa len veľmi málokedy nájdu v kvalitných minerálnych živinách, pretože sa v nich žiaden organický materiál nenachádza. Minerálne živiny (nazývame ich aj umelé hnojivá), majú teda dlhšiu životnosť ako tie organické. To však neznamená, že minerálne živiny sú večné, nakoniec sa pokazia aj tie.

5.) O fľaše sa starajte

Niekedy sa môžu živiny vo fľaši pokaziť. Buď sa vo fľaši niečo rozmnoží (v prípade organických živín), alebo sa začnú zložky roztoku kryštalizovať (v prípade umelých hnojív). Keď sa živiny „pokazia“, spôsobí to problémy - niektoré zložky sa môžu stať pre rastliny nedostupné. Rastliny teda budú trpieť nedostatkom živín aj v prípade, keď ich správne kŕmite a všetko máte správne odmerané.

 
Aby ste fľaše so živným roztokom udržali dlho čerstvé:

 • používajte len čerstvé (neexspirované) zložky,
 • po použití ich poriadne zatvorte,
 • skladujte ich vrchnákom nahor,
 • skladujte ich na tmavom a chladnom mieste,
 • nenechajte ich zamrznúť.


Vodu so živinami vyhoďte, ak:

 • zapácha,
 • je zakalená,
 • kryštalizuje sa,
 • vyzerá/vonia inak, ako keď ste ju pripravili.